pár elektron-pozitronDvojice elektronu a jeho antičástice. Při srážce pozitronu s elektronem dochází k jejich přeměně na fotony (anihilace). Přeměna fotonu na elektron a pozitron se nazývá vznik (kreace, tvorba) páru elektron-pozitron.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 9. 2006
Autor: -red-

Reklama: