kreaceFyzika
elementární děj v procesu změn struktury nebo vlastností fyzikálních systémů nebo jejich vzájemných přeměn. Má charakter vzniku nového prvku v systému (kreace částice, páru částic) nebo změny stavu daného systému (kreace elementární excitace, kvazičástice). Opak anihilace. Dynamiku fyzikálních dějů lze chápat jako posloupnost kreací a anihilací. Kvantová teorie zavádí pro popis kreační operátory.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 8. 2006
Autor: -red-