spontánní emiseZářivý přechod z excitovaného stavu, jehož pravděpodobnost nezávisí na hustotě záření v daném místě. Spontánní emise je konkurenční pochod k indukované emisi (jejíž pravděpodobnost je úměrná hustotě záření v daném místě) užité v laserech. Pravděpodobnost spontánní emise proti indukované roste s třetí mocninou frekvence fotonu, je tedy obtížnější sestrojit lasery pro záření s kratší délkou vlny.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 10. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: