laser[Lejzr], anglicky Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, zesílení světla vynucenou emisí záření – přístroj generující nebo zesilující koherentní a intenzívní úzký paprsek světla. Podle prostředí, v němž ke generaci dochází, se lasery dělí na plynové, pevnolátkové, polovodičové, barvivové. Používá se například v oftalmologii, zejména při operacích sítnice, duhovky a při protiglaukomových operacích, v polygrafické tvorbě autotypických bodů na skenerech nebo při zhotovování tiskových forem, k měření mezikontinentálních vzdáleností, ve spojovací technice, v metrologii, při opracování povrchů, ve vojenství. Viz také kvantový generátor, laditelný laser.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 5. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: aerologie, gaser, kvantová elektronika, kvantový generátor, laditelný laser, laserová tiskárna, nelineární optika, oscilátor, pevnolátkový laser, radiolokace, raser, reprodukce, spontánní emise, záporná absolutní teplota.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: