metoda rotujícího (otáčivého) krystaluMetoda krystalové strukturní analýzy využívající difrakce svazku (neutronů nebo fotonů rentgenového záření o dané energii) na otáčejícím se monokrystalu. V průběhu otáčení dochází ke splnění podmínky Braggovy reflexe od různých atomových rovin. Výsledný difraktogram je jednodušší, splývá-li osa otáčení s některou krystalografickou osou. Metoda rotujícího krystalu slouží k určení parametrů elementární buňky. Viz také Braggova-Wulffova metoda.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 4. 2016
Autor: -red-

Reklama: