klidová hmotnostVe speciální teorii relativity hmotnost m0 tělesa nebo částice v soustavě souřadnic, vůči které se těleso (částice) nepohybuje. Klidová hmotnost patří k základním charakteristikám částic. Určuje klidovou energii částice E0=moc2, kde c je rychlost světla. Diskrétní řada experimentálních hodnot klidové hmotnosti elementárních částic není dosud uspokojivě teoreticky objasněna. Existují i částice s nulovou klidovou hmotností (foton, neutrino).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 11. 2007
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: