neutrino[Neutríno, italsky], značka ν, elementární částice (lepton), elektricky neutrální se spinem ½. Existenci neutria postuloval v roce 1931 W. Pauli pro vysvětlení zdánlivého nezachování energie a hybnosti při rozpadu beta („chybějící" část veličin odnáší neutrio). Přímý experimentální důkaz neutria provedl v roce 1956 americký fyzik F. Raines (*1918). Na základě experimentu se předpokládá nulová klidová hmotnost neutria, z toho vybudována teorie levotočivého neutria (spin neutria orientován vždy proti směru pohybu, spin antineutria opačně). V současnosti jsou prováděny nové experimenty ukazující na možnost nenulové hmotnosti neutria. Neutria existují ve třech různých variantách: elektronové neutria νe (například v rozpadu beta), mionové neutrino νμ (v rozpadu mionů) a tauonové neutrio. ντ (v rozpadu tauonu). Každému nabitému leptonu je přiřazen určitý typ neutria. Zkoumá se možnost přechodů mezi různými typy neutrií (oscilace svazků neutria). Neutria interagují s látkou pouze slabě (střední volná dráha neutria v železe je řádově 1000 světelných let). V září 2011 zveřejnila skupina vědců z výzkumného střediska CERN výsledky měření rychlosti neutrinového svazku, vysílaného mezi urychlovačem CERN a laboratoří v Gran Sasso, naznačující, že mohlo dojít k překonání rychlosti světla.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 9. 2011
Autor: -red-

Odkazující hesla: klidová hmotnost, neutrinová astronomie, proton-protonový cykl, radioaktivní rozpad, William Fowler.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: