aktivační energieMinimální energie potřebná k převedení látky do stavu schopného chemické reakce. Energie potřebná jednak k přiblížení molekul, které mají reagovat, jednak k zeslabení starých vazeb a vytvoření předpokladu pro vznik nových vazeb (překonání potenciálové bariéry). Po srážce molekul například při reakci methanu CH3-H s chlorovým atomem Cl vznikne přechodně aktivovaný komplex CH3 . . .H . . . Cl, v němž se vazby mezi atomy přeskupují; komplex se rozpadne na produkty reakce: methylový radikál CH3 a chlorovodík HCl. Zdrojem aktivační energie mohou být například příznivé srážky molekul, fotony, teplo, elektrické výboje.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 4. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: aktivovaný komplex, biokatalyzátory.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: