molekulaFyzika / Chemie
[Latina], skupina dvou i více stejných nebo rozdílných atomů spojených navzájem chemickou vazbou. Molekula je nejmenší částice látky schopná samostatné existence a zachovávající všechny základní chemické vlastnosti dané látky. Molekuly mohou být též monoatomické, tj. obsahující jen jeden atom, například u vzácných plynů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 1. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: adendy, adiční reakce, agregát, aktivační energie, auxochrom, bimolekulární reakce, chemická vazba, disociace, disociační energie, disociační rovnováha, disproporcionace, excitace, Heitlerovo-Londonovo řešení molekuly vodíku, kapalina, kapalina, koenzymy, konstituce, krystal, krystalová mřížka, metalothionein, mol, mutasy, nezářivý přechod, plyn, singletový stav molekuly, sloučenina, solvatace, tekuté krystaly, tepelné kmity.