bimolekulární reakceChemie / Anorganická chemie
Chemická reakce, při níž spolu reagují dvě (stejné nebo různé) částice (molekuly, atomy, ionty nebo radikály). Bimolekulární reakce je například rozklad octanu ethylnatého hydroxidem sodným na octan sodný a ethylalkohol: CH3COC2H5 + NaOH → CH3CO2Na + C2H5OH. Pro rychlost ν bimolekulární reakce platí ν = dc/dt = kc1c2, kde k je rychlostní konstanta, c1, c2 jsou koncentrace obou reagujících látek. Viz také rychlost chemické reakce.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 4. 2016
Autor: -red-