tekuté krystalyKapalné krystaly – stav látky, který svou tekutostí má vlastnosti kapaliny a existencí anizotropie připomíná krystaly. Příčinou anizotropie je uspořádanost dlouhých molekul, z nichž se tekuté krystaly skládají. U tekutých krystalů v nematické fázi jsou hmotné středy molekul rozloženy v prostoru chaoticky, ale osy molekul jsou téměř rovnoběžné. U tekutých krystalů v smektické fázi jsou hmotné středy v jednom směru periodicky uspořádány, v rovinách kolmých na tento směr jsou rozloženy chaoticky. Jestliže navíc v těchto rovinách je stejná orientace molekul (majících směr těchto rovin), přičemž se periodicky od roviny k rovině mění, mluví se o cholesterické fázi. Vlastnosti tekutých krystalů se snadno mění přiložením vnějších polí, například elektrického, tepelného, změny se projeví výrazně v optických vlastnostech. Významné v biologii. Využití: displeje v digitálních přístrojích, teploměry. Viz LCD.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 4. 2016
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: