molFyzika
[Latina], fyzika a chemie, značka mol, základní jednotka SI látkového množství. Mol je látkové množství soustavy, jejíž počet molekul (nebo částic) se rovná počtu atomů ve 12.10-3 kg (přesně) izotopu uhlíku 12C, tj. 6,022.1023 molekul (částic).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 4. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: gramatom, grammolekula, molární, molární hmotnost.

Reklama: