Mezinárodní soustava jednotek SIFyzika

Zkráceně soustava SI či pouze SI, francouzsky Systeme International ďUnités – soubor hlavních jednotek, tj. základních, doplňkových a odvozených, doplněný jednotkami násobnými a dílčími. Používání soustavy SI bylo u nás stanoveno zákonem s účinností od 1.8.1974. V SI jsou základními veličinami délka, hmotnost, čas, elektrický proud, teplota, látkové množství a svítivost.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 4. 2024
Autor: -red-

Odkazující hesla: A, coulomb, hmotnost, jednotka, kelvin, mol, steradián, tepelná vodivost, tlak, tlak vzduchu, vteřina, výkon, základní veličina, zákonná jednotka.