látkové množstvíFyzika
základní fyzikální veličina soustavy SI. Vzorek látky má látkové množství jeden mol, obsahuje-li právě tolik částic (atomů, molekul, iontů, ...), kolik atomů je obsaženo v nuklidu uhlíku 12C o hmotnosti 12 g. Počet částic připadající na jeden mol látky udává Avogadrova konstanta NA (NA = 6,022.1023mol-1). Látkové množství lze vypočítat jako podíl hmotnosti m homogenní látky a její molární hmotnosti Mm . Tedy n = m/Mm. Hlavní jednotkou látkového množství [n] = 1 mol. Veličiny vztažené na jednotkové látkové množství jsou veličiny molární.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 9. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: acidita, ideální plyn, stavová rovnice, základní veličina.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: