aciditaChemie
[acidyta, latina] – míra kyselosti roztoku vyjádřená: a) v jednotkách pH, b) obsahem volné kyseliny v roztoku vyjádřený v hmotnostních procentech, látkovém množství (mol), popřípadě hmotnostních nebo objemových zlomcích. Například celková acidita vody odpovídá spotřebě silné jednosytné zásady (v milimolech) při titraci 1 litr vody do hodnoty pH 8,3.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 7. 2006
Autor: -red-