ideální plynFyzika / Chemie
Dokonalý plyn – myšlený plyn, řídící se stavovou rovnicí pV = nRT (kde p – tlak, Vobjem, nlátkové množství, Rplynová konstanta, Ttermodynamická teplota), tj. plyn složený z velkého počtu velmi malých kulovitých částic o stejné hmotnosti, dokonale pružných a hladkých, bez vzájemného působení s výjimkou srážek.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 5. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: plyn, van der Waalsova rovnice.