plynFyzika / Chemie
Tekutina, tj. látka lišící se od pevných látek možností vzájemného volného posouvání molekul. S kapalinami mají plyny společnou snadnou proměnlivost tvaru při stálém objemu, liší se od nich rozpínavostí a snadnou stlačitelností. Viz také ideální plyn.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 5. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: binární plyn, chlorovodík, clona, dasymetr, důlní plyny, jodovodík, roztok, solfatára, stlačitelnost.