stlačitelnostKompresibilita – schopnost látek zmenšovat svůj objem při zvýšení vnějšího tlaku. – Součinitel stlačitelnosti (podíl relativního zmenšení objemu a zvýšení tlaku) je malý pro tuhé a kapalné látky, pro plyny je velký a přibližně stejný.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 5. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: plyn.