tlakFyzika
Fyzika síla působící kolmo na jednotku plochy, mířící směrem k ploše, která je z druhé strany plochy kompenzována silou stejně velkou, opačně orientovanou. Jednotkou v soustavě SI je pascal, tj. newton na metr čtverečný. Rozlišujeme tlak absolutní, tlak vztažený k absolutnímu vakuu (absolutní tlakové nule), také akustický tlak, atmosférický tlak, dynamický tlak, podtlak, přetlak, statický tlak, tlak vzduchu, vakuum.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 5. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: clona, médium, model atmosféry, stlačitelnost, svařování ultrazvukem, tlak vzduchu, van der Waalsova rovnice.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: