model atmosféryAstronomie závislost tlaku, teploty, hustoty a chemického složení atmosféry planety nebo hvězdy na vzdálenosti od povrchu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 6. 2006
Autor: -red-