hustotaFyzika

Podíl velikosti fyzikální veličiny a objemu (případně plochy), na nějž toto množství připadá. Nejčastěji jde o hustotu (měrnou hmotnost) homogenní látky, podíl hmotnosti daného objemu látky a velikosti tohoto objemu. Hustota prošlých částic (fluence částic), podíl počtu částic a plochy hlavního řezu koule, na niž tyto částice dopadly. Hustota toku částic, podíl hustoty prošlých částic a časového intervalu. Hustota prošlé energie (fluence energie), podíl energie částic (kromě klidové) a plochy hlavního řezu koule, na niž tyto částice dopadly. Hustota tepelného toku, podíl tepelného toku procházejícího danou plochou kolmou na směr šíření a obsahu této plochy.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 2. 2024
Autor: -red-

Odkazující hesla: dasymetr, helium, hutnost, kyslík, model atmosféry, ropa, rtuť.