dasymetrFyzika
[Dazimetr, řečtina], přístroj na principu vážek k určování hustoty plynů, vztlak působící na zatavenou skleněnou baňku v plynu je úměrný jeho hustotě.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 3. 2007
Autor: -red-

Reklama: