vztlakLetectví / Lodě
Síla nadlehčující těleso v tekutině. Vztlak statický se rovná tíze tekutiny tělesem vytlačené (viz též Archimédův zákon). Vztlak dynamický vzniká při obtékání tělesa tekutinou. Proudí-li tekutina nad tělesem rychleji než pod ním, klesá nad tělesem statický tlak a těleso je nadlehčováno. Viz také aerodynamická síla.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: dasymetr, energie větru, polára.

Reklama: