aerodynamická sílaFyzika / Letectví

Výslednice \(R\) aerodynamických sil vznikajících při obtékání tělesa vzduchem. Pro usnadnění výpočtů se rozkládá do dvou složek k sobě kolmých: a) aerodynamický odpor \(Q\) (představuje nežádoucí ztráty při obtékání profilu); b) aerodynamický vztlak \(Y\) (složka aerodynamické síly kolmá ke směru pohybu). Velikost i směr obou složek jsou dány velikostí úhlu náběhu \(\alpha\) a rychlostí obtékajícího vzduchu \(V\).Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 1. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: aerodynamika, polára, vztlak.

Sdílet: Facebook TwitterReklama: