aerodynamická sílaFyzika / Letectví

Výslednice \(R\) aerodynamických sil vznikajících při obtékání tělesa vzduchem. Pro usnadnění výpočtů se rozkládá do dvou složek k sobě kolmých: a) aerodynamický odpor \(Q\) (představuje nežádoucí ztráty při obtékání profilu); b) aerodynamický vztlak \(Y\) (složka aerodynamické síly kolmá ke směru pohybu). Velikost i směr obou složek jsou dány velikostí úhlu náběhu \(\alpha\) a rychlostí obtékajícího vzduchu \(V\). Na obtékané těleso v reálném světě působí ještě další síly, zejména tah, vyvozující obtékání, resp. pohyb tělesa a tíha. V ilustraci uvažujeme vztlak jako kladný rozdíl mezi celkovou vztlakovou silou a tíhou, působící na těleso a neřešíme proč je těleso obtékáno, resp. neuvažujeme jiné než aerodynamické síly, působící na obtékané těleso.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 2. 2022
Autor: -red-

Odkazující hesla: aerodynamika, polára, vztlak.Reklama: