aerodynamikaFyzika / Letectví
[a-e-, řečtina], nauka o pohybu vzdušin a jejich účinku na těleso jimi obtékané. Při rychlosti, kdy lze zanedbat vliv stlačitelnosti (přibližně asi do 500 km.h-1) a v blízkosti země platí stejné vztahy jako v hydrodynamice. Při rychlostech vyšších, kdy se již uplatňuje vliv stlačitelnosti vzdušiny, jde o aerodynamiku vysokých rychlostí. Viz také aerodynamická síla, aerodynamické váhy, aerodynamický tunel.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 9. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: deltaplaning, list, Rudolf Pešek, Strouhalovo číslo.

Reklama: