Strouhalovo číslo[Podle Č. Strouhala], značka Sh – bezrozměrné podobnostní číslo charakterizující v hydrodynamice a aerodynamice periodické jevy při proudění. Sh = f . d / v, kde je f frekvence, d charakteristický rozměr, v rychlost, nebo Sh = d / v . t , kde t je čas.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 11. 2008
Autor: -red-

Reklama: