aerodynamický tunelFyzika / Letectví
Zařízení pro vytváření ovladatelného vzdušného proudu a pro zkoumání aerodynamických vlastností těles, například modelů letadel, částí letadel, popřípadě i celých malých letadel. Aerodynamický tunel se staví buď s otevřeným okruhem (aerodynamický tunel, v němž proud vzdušiny po průchodu tunelem není veden zpět do jeho okruhu), nebo s uzavřeným okruhem (aerodynamický tunel cirkulační, v němž vzdušina proudí v uzavřeném okruhu bez velkých ztrát tlaku a kinetické energie). Podle rychlosti protékající vzdušiny je aerodynamický tunel: a) nízkorychlostní, v němž rychlost proudu vzdušiny v měřicím prostoru aerodynamického tunelu je tak nízká, že se ještě neprojevují význačněji vlivy stlačitelnosti b) vysokorychlostní, v němž rychlost proudu vzdušiny v měřicím prostoru je dostatečně vysoká, aby bylo možno pozorovat vlivy stlačitelnosti c) podzvukový (subsonický), v němž rychlost nerušeného proudu vzdušiny v měřicím prostoru je dostatečně vysoká, aby se mohl projevit vliv stlačitelnosti, ale je vždy nižší než rychlost zvuku d) nadzvukový (supersonický), v němž rychlost nerušeného proudu vzdušiny v měřicím prostoru přesahuje rychlost zvuku. Pro velmi vysoké rychlosti se používá aerodynamický tunel s přerušovaným chodem, v němž akumulovaná zásoba energie pro chod aerodynamického tunelu vystačí jen pro relativně krátkou dobu provozu. Pro speciální účely se staví například aerodynamický tunel nízkoturbulentní, vývrtkový, námrazový ap. Hlavními částmi aerodynamického tunelu jsou: měřicí prostor (část aerodynamického tunelu, do níž se umisťují měřená tělesa, proud v této části má obvykle maximální rychlost a je homogenní) otevřený (proud vzdušiny protéká klidným prostředím), nebo uzavřený (s pevnými stěnami); dýza (u nízkorychlostního a podzvukového aerodynamického tunelu část tunelu před měřicím prostorem, u vysokorychlostního aerodynamického tunelu rozšiřující se část tunelu před měřicím prostorem) pevná, nebo stavitelná; kolektor, konvergentní nálevkovité ústí před dýzou nebo difuzorem tunelu; ohybové lopatky a usměrňovač (k usměrnění proudu vzdušiny), tepelný a vzduchový výměník. Aerodynamické síly a momenty se měří aerodynamickými váhami.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 9. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: aerodynamika, dýza, kolektor.

Reklama: