teplotaFyzika
Fyzikální veličina patřící mezi základní veličiny SI, jednotka 1 K (kelvin). Subjektivně lze teplotu vnímat jako pocit chladu, horka ap. Charakterizuje, zda tepelně rovnovážný systém bude, či nebude při tepelném kontaktu s jinými takovými systémy v tepelné rovnováze (zda bude teplo přijímat, odevzdávat nebo k výměně nedojde. V posledním případě mají oba systémy stejnou teplotu). Viz také teploměr, teplotní stupnice.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 9. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: absolutní metoda měření, médium, Mezinárodní soustava jednotek SI, model atmosféry, teploměr, van der Waalsova rovnice, základní veličina.