médiumFyzika
Fyzika, technika, souborné označení pro prostředí (látku), které je nositelem určitých fyzikálních vlastností (fyzikálního stavu nebo děje), například tlaku, teploty (teplosměnné médium), či energie, například pohybové, tlakové (pára jako pracovní médium v energetice). Média kapalná a plynná se nazývají tekutiny. Médium je charakterizováno svými fyzikálními vlastnostmi, například viskozitou, tepelnou vodivostí, měrnou hmotností, poměrem měrných tepel.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 1. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: magnetický záznam, reproduktor, teorie informace.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: