médiumFyzika, technika, souborné označení pro prostředí (látku), které je nositelem určitých fyzikálních vlastností (fyzikálního stavu nebo děje), například tlaku, teploty (teplosměnné médium), či energie, například pohybové, tlakové (pára jako pracovní médium v energetice). Média kapalná a plynná se nazývají tekutiny. Médium je charakterizováno svými fyzikálními vlastnostmi, například viskozitou, tepelnou vodivostí, měrnou hmotností, poměrem měrných tepel.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 1. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: magnetický záznam, reproduktor, teorie informace.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: