kapalinaLátka v kapalném skupenství, molekuly kapaliny na sebe působí přitažlivými silami (soudržnost, koheze), volně (nikoliv nezávisle) se po sobě mohou posunovat (tečení). Ideální kapalinou se rozumí kapalina bez vnitřního tření, dokonale nestlačitelná. – Anomální kapalina (nenewtonovská kapalina ), kapalina obsahující shluky většího počtu molekul. (například emulze, koloidní roztoky, suspenze), její viskozita závisí na růstu její rychlosti proudění. Viz také podchlazená kapalina.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 5. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: clona, emulze, mezomorfní fáze, odpařování, plyn, podchlazená kapalina, roztok, tlak vypařování.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: