mezomorfní fázeStav látky s částečným uspořádáním, tj. přechodný stav mezi izotropním kapalným stavem a krystalickým stavem uspořádaným ve třech směrech. S růstem teploty může u některých krystalických látek (složených například z protáhlých molekul) docházet postupně ke vzniku mezomorfní fáze. Viz také nematická fáze; smektická fáze.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: nematická fáze, smektická fáze.