krystalová strukturaRozložení atomů v krystalech odpovídající periodickému opakování jisté základní (elementární) buňky ve 3 směrech. Elementární buňky jsou tvořeny pouze rovnoběžnostěny určitých tvarů, které definují 7 krystalografických soustav. Přidáním dalších atomů ve stěnách nebo ve středech elementárních buněk, odpovídajících 7 krystalografickým soustavám, se získá 14 Bravaisových mřížek. Všechny jednoduché krystalové mřížky lze získat translací některé z těchto 14 mřížek.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 4. 2016
Autor: -red-

Odkazující hesla: Debyeova-Scherrerova metoda, elektrolyt, Hume-Rotheryho pravidla, intermetalická sloučenina, krystalová voda, mezomorfní fáze.