odpařováníChemie / Analytická chemie
Termodynamický děj, při němž dochází k přeměně kapaliny v páru. Využití například při sušení, při oddělování kapaliny z roztoku (v odparkách). Difúze nasycených par nad kapalinou do vzduchu je vypařování (evaporace).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 10. 2005
Autor: -red-

Reklama: