elektrický proudElektrotechnika

Pohyb elektrických nábojů mezi dvěma místy vlivem spádu potenciálu. Časové změně elektrického pole odpovídá tzv. posuvný elektrický proud, což je fiktivní elektrický proud, který není spojen s pohybem nábojů. Podle směru pohybu nábojů rozlišujeme elekrický proud stejnosměrný a střídavý. Kladný směr elektrického proudu je definován směrem pohybu kladných nábojů. Pro označování elektrického proudu se používá písmeno I, jeho základní jednotkou je jeden ampér [A].Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 7. 2023
Autor: -red-

Odkazující hesla: A, ampérmetr, bludné proudy, dioda, elektrická síť, elektrický vodič, elektrický výkon, elektromagnetická indukce, elektromagnetické pole, grafické znázornění střídavých proudů, hliník, hustota proudu, ignitron, indukčnost, jistič, komplexní vyjádření střídavých proudů, Lenzovo pravidlo, magnetické pole, magnetizační proud, ohm, proud, samoindukčnost, stejnosměrný proud, usměrňovač, základní veličina.

Reklama: