grafické znázornění střídavých proudůNázorná metoda studia jevů v elektrických obvodech. Při vektorovém znázornění se elektrická veličina (proud nebo napětí) znázorňuje vektorem rotujícím úhlovou rychlostí ω. Při tzv. časovém rozvoji se v pravoúhlých souřadnicích vynáší na vodorovnou osu čas a na svislou osu okamžitá hodnota elektrické veličiny.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 1. 2019
Autor: -red-