elektrické napětíElektrotechnika
Elektrotechnika, rozdíl dvou elektrických potenciálů mezi dvěma body. Napětí se označuje písmenem U, jeho velikost se udává ve voltech [V]. Napětí se rozděluje například na stejnosměrné (má stále tentýž směr a velikost), střídavé (jeho směr a velikost se periodicky mění), tepavé (pulsující, má stále tentýž směr, ale jeho velikost se periodicky mění), dotykové (nejvyšší přípustné napětí dané soustavy neohrožující bezpečnost při dotyku vodivých částí), jmenovité (nejvyšší přípustné napětí dané soustavy nebo zařízení).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 11. 2003
Autor: -red-

Odkazující hesla: elektrická síť, elektrický výkon, elektronově vázaný oscilátor, grafické znázornění střídavých proudů, ohm, paralelní zapojení, přepětí, sériové zapojení, svorkové napětí.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: