sériové zapojeníElektrotechnika

Elektrotechnika, zapojení prvků elektrického obvodu za sebou. Výsledný odpor takto zapojených rezistorů je dán součtem jejich rezistancí (odporů), výsledné napětí sériově zapojených zdrojů je dáno algebraickým součtem napětí jednotlivých zdrojů, výsledná kapacita C sériově spojených kondenzátorů s kapacitami C1 až Cn je určena vztahem:

\({1 \over C} = {1 \over C_1} + {1 \over C_2} + ... +{1 \over C_n}\) .Datum vytvoření: 8. 11. 2001
Datum aktualizace: 15. 1. 2021
Autor: -JH-

Odkazující hesla: paralelní zapojení, stejnosměrný motor.

Sdílet: Facebook TwitterReklama: