paralelní zapojeníElektrotechnika
Elektrotechnika, spojení prvků elektrického obvodu vedle sebe. Výsledná vodivost je dána součtem vodivostí jednotlivých prvků. Paralelní zapojení zdrojů elektrického napětí je možné pouze jsou-li jejich vnitřní napětí stejná. Při paralelním zapojení kondenzátorů se výsledná kapacita rovná součtu kapacit jednotlivých kondenzátorů.

Datum vytvoření: 8. 11. 2001
Datum aktualizace: 8. 11. 2001
Autor: -JH-

Odkazující hesla: sériové zapojení, stejnosměrný motor.Reklama: