stejnosměrný motorElektrotechnika
elektrotechnika, elektrický točivý stroj, u něhož se přivádí stejnosměrný elektrický proud na komutátor i do vinutí statoru. Podle zapojení cívek statoru s rotorovými jsou stejnosměrné motory sériové (cívky pólů statoru jsou zapojeny do série s cívkami rotoru, otáčky se mění se zatížením), derivační (cívky pólů statoru jsou připojeny paralelně k cívkám rotoru, otáčky zůstávají při měnícím se zatížení téměř stálé), kompaundní (část statorového vinutí je zapojena do série s vinutím rotoru, druhá část má zapojení derivační, otáčky se více nebo méně mění podle toho, které vinutí převládá), nebo mají stejnosměrné motory cizí buzení (obvykle budič). Charakteristickou vlastností stejnosměrných motorů je, že motor odebírá z elektrické sítě pouze proud potřebný ke krytí mechanického zatížení.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: komutátorový motor, stejnosměrný stroj, trakční motor.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: