elektronově vázaný oscilátorElektronika, zkratka ECO, historické zapojení oscilátoru osazeného elektronkou s několika mřížkami. Oscilátor tvořila katoda, první dvě mřížky a příslušný obvod. Na anodu a ostatní mřížky se přivádějí vhodně zvolená stejnosměrná napětí. Anodový obvod je od ostatní části prakticky oddělen tak, že jeho rozladění neovlivňuje kmitočet oscilátoru.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 4. 2016
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: