magnetické poleFyzika
Fyzika, pole, projevující se silovými účinky magnetické látky nebo vodiče protékaného elektrickým proudem nebo pohybujícími se elektrickými náboji. Velikost magnetického pole se vyjadřuje intenzitou magnetického pole H, která má jednotku A.m-1.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 12. 2018
Autor: -red-

Odkazující hesla: elektromagnetické pole, flokule, Lenzovo pravidlo, magnetické pole Slunce, magnetizační proud, magnetohydrodynamika, mezihvězdné magnetické pole, oersted, remanence magnetická, sycení, točivé magnetické pole, Weissovo molekulární pole.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: