elektrický nábojFyzika
Elektrický náboj je veličina určující míru té vlastnosti některých mikročástic (elektronu, protonu, popřípadě pozitronu), která se projevuje vzájemným silovým působením. Elektrický náboj je vždy spojen s látkou a vyskytuje se ve dvou videch: kladném a záporném. Každý elektrický náboj lze vyjádřit jako celistvý násobek elementárního náboje. V izolované soustavě se celkový náboj nemění (zachovává). Udává se v coulombech (C). Elementární elektrický náboj e = 1,602 .10-19C.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 9. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: atmosférická elektřina, Charles Augustin de Coulomb, coulomb, Coulombův zákon, e, elektřina, elektrostatický potenciál, Lorentzova síla, magnetické pole, oxidační číslo, stejnosměrný proud, střídavý proud, tenzor.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: