oxidační čísloChemie / Analytická chemie
Oxidační stav, oxidační stupeň – základní pojem, na němž je vybudováno názvosloví anorganické chemie; elektrický náboj prvku v jakémkoli chemickém stavu, který by byl přítomen na atomu prvku, kdyby elektrony v každé vazbě, vycházející z tohoto stavu, se přidělily elektronegativnějšímu atomu. Atom v základním stavu má oxidační číslo rovno nule. K oxidačnímu číslu nepřispívá vazba mezi atomy téhož druhu. Oxidační číslo například síry v sirovodíku je S-II a v oxidu siřičitém SIV. Kovy ve sloučeninách mají oxidační číslo vždy pozitivní. Vodík ve spojeni s kovy je považován za elektropozitivní složku, například methan C-IVH4 (ale chlorid uhličitý CIVCl-I), amonný kation (N-IIIH4I)+. Viz také chemické názvosloví

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 5. 2016
Autor: -red-

Odkazující hesla: cín, disproporcionace, europium, transurany.