atmosférická elektřinaFyzika / Elektrotechnika / Meteorologie
Souhrn elektrických jevů vyskytujících se v atmosféře, například elektrické pole atmosféry, jevy související s ionizací a elektrickou vodivostí atmosféry, elektrické náboje oblačných elementů, celých oblaků a srážek, elektrické toky a výboje v atmosféře (blesky, tiché výboje). Atmosférická elektřina je též název pro nauku o těchto jevech, která je součástí meteorologie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 4. 2016
Autor: -red-

Odkazující hesla: geoelektřina, Georg Wilhelm Richmann.