měrná elektrická vodivostFyzika
Fyzikální veličina charakterizující pevnou nebo kapalnou látku z hlediska její schopnosti vést elektrický proud. Je určena podílem konstántní hustoty proudu a intenzity elektrického pole. Jednotkou je A2 . s3 . kg-1 . m-3.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: atmosférická elektřina, měrná vodivost, stříbro.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: