atmosféraFyzika / Meteorologie

Meteorologie, [řečtina], ovzduší, vzdušný obal Země otáčející se spolu s ní. Je směsí několika plynů, v níž jsou přítomny další příměsi, například prachové částice, krystaly, částice organického původu. Hlavními složkami vzduchu jsou: dusík 78,08% (objemových), kyslík 20,95%, argon 0,93%, oxid uhličitý 0,03%, neon 1,8·10-3%, helium 5,2·10-4%, metan 2,0·10-4%, krypton 1,1·10-4%, vodík 5,0·10-5%, xenon 8,7·10-6%, ozón 1,0·10-6%, jod 3,5.10-9%, radon 6,0.10-18% a další. Zhruba do výšky 100 km se chemické složení atmosféry prakticky nemění (u země se vyskytují další příměsi, například ze spalovacích procesů), ve větších výškách se kyslík a dusík objevují též v atomární formě. Část molekul je ve větších výškách ionizována a nese tudíž elektrický náboj. Tlaku a hustoty atmosféry ubývá s výškou. Asi polovina hmotnosti atmosféry je ve výškách do 5 km, 90 % hmotnosti ve výškách do 20 km. Atmosféra nemá prakticky horní hranici a přechází plynule v meziplanetární prostor. Vertikálně se atmosféra dělí podle průběhu teploty na několik vrstev. Nejnižší je troposféra (podle zeměpisné šířky a povětrnostní situace sahá do výšek 9 až 17 km), následuje stratosféra (do 50 až 55 km), mezosféra (do 80 až 90 km) a termosféra. Podle elektrických vlastností se dělí na neutrosféru (do výšek 60 až 70 km) a výše ležící ionosféru. Z chemického hlediska se vymezuje ozónosféra (ve vrstvě 10 až 50 km) nebo chemosféra zahrnující mezosféru, horní část stratosféry a dolní část termosféry. Mezi zemským povrchem a atmosférou probíhá koloběh vody, v atmosféře vzniká kondenzací mlha a oblaky, z nichž padají srážky. V důsledku nerovnoměrného ohřívání od povrchu Země vzniká v atmosféře cirkulace vzduchu, tlakové níže a výše, výměna hmoty mezi nimi (vítr). To se děje převážně v troposféře. Název atmosféra se používá i pro plynné obaly jiných planet a nebeských těles.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 3. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: atmosférická akustika, atmosférická elektřina, atmosférické slapy, baroklinní atmosféra, disperze, družice, exosféra, geosféry, geosystémy, instabilita ovzduší, konfluence, makrometeorologie, meteor, meteorická astronomie, Mezinárodní roky klidného Slunce, oblaka, pedosféra, perlový blesk, přízemní vrstva atmosféry, radiové vlny, refrakční koeficient, Slunce, tepelné znečištění ovzduší, tromba, tryskové proudění, vorticita, výšková mapa, vzduch, Země.