geosférySoustředné obaly, z nichž se skládá Země. Jednotlivé obaly jsou navzájem odděleny plochami nebo pásmy diskontinuity odpovídajícími rozdílnému složení nebo fyzikálnímu stavu hmoty sousedních geosfér. Od periférie ke středu planety se člení na magnetosféru, atmosféru, hydrosféru, litosféru (kůra Země a substrát), svrchní a spodní plášť Země, vnější jádro a jadérko. Oblasti rozvíjení života na Zemi (nižší část atmosféry, hydrosféra, svrchní část litosféry) se vyčleňují ja ko zvláštní obal, biosféra.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 9. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: