xenonChemické prvky

[Řečtina], Xe, chemický prvek VIII. skupiny periodické soustavy, patří do skupiny vzácných plynů. Protonové číslo 54, relativní atomová hmotnost 131,29. Teplota tání je -111,9 °C, teplota varu -108,1 °C, hustota 5,81 kg/m3. Xenon byl objeven roku 1898. Chemicky netečný jednoatomový plyn. Xenon je součástí vzduchu (0,008 ml ve 100 litrech vzduchu). Xenon lze připravit frakční destilací kapalného vzduchu, při které zůstává rozpuštěn v kapalném kyslíku. Používá se například jako náplň do žárovek. V roce 1962 objevil N. Bartlett, že xenon se může zúčastnit pravých chemických reakcí, což potvrdil přímou reakcí Xe a PtF6 za vzniku červené krystalické látky. Xenon vytváří ze vzácných plynů největší počet sloučenin. Nejstálejší jsou fluoridy, které jsou exotermické a lze je připravit přímým slučováním prvků.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 12. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: aerogeny, atmosféra, krypton, vzácné plyny.

Sdílet: Facebook TwitterReklama: