vzácné plynyChemické prvky

Inertní plyny – skupinový název pro chemické prvky helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Jsou to jednoatomové plyny. Vyznačují se stabilním elektronovým obalem, který způsobuje jejich značnou chemickou netečnost. Vyskytují se v malém množství ve vzduchu. Lze je zkapalnit pouze za velmi nízkých teplot, dalším ochlazením tuhnou. V tuhém stavu jsou atomy vzácných plynů uspožádány v krychlové, plošněstředné struktuře (s výjimkou helia s nejtěsnější šesterečnou strukturou) a jsou drženy pohromadě slabými van der Waalsovými silami. Byly připraveny i sloučeniny vzácných plynů, například xenonhexafluorid XeF6, xenondifluorid XeF2.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 1. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: elektronový oktet, xenon.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: