družiceAstronomie, satelit, trabant – těleso obíhající kolem centrálního tělesa. Umělá družice je těleso vyrobené na Zemi a vynesené na oběžnou dráhu raketou nebo raketoplánem. Tvar dráhy závisí na rychlosti, po dohoření motoru je ovlivňován nepravidelnostmi gravitačního pole centrálního tělesa, popřípadě polem jiných těles, odporem atmosféry a tlakem slunečního záření. Synchronní družice oběhne centrální těleso právě za dobu jeho rotace kolem osy, jejím zvláštním případem je stacionární družice, která stojí nad jedním bodem na rovníku. Družice se dělí na: vědecké (družice pro výzkum Země, atmosféry, Slunce a dalších těles a biologické družice), technologické (zkoušení nejrůznějších aparatur pro další lety) a aplikované (komunikační, meteorologické, navigační, geodetické a družice pro distanční sondování, provádějící geologický, geografický a oceánografický výzkum, sledují například zamoření vod a ovzduší, stav úrody a lesní požáry). K aplikovaným družicím lze zařadit i družice vojenské.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 9. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: nebeské těleso, observatoř, planetárium, satelit, uzel.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: